ฟรี
 • โรงเรียนบ้านน้ำตวง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
  211 หมู่ 9 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1

 • โรงเรียนบ้านน้ำตวง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
  211 หมู่ 9 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1

 • โรงเรียนบ้านน้ำตวง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
  211 หมู่ 9 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1

ผู้บริหาร

นายปฐมพงษ์ ทะแสง


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำตวง